Phyto Türkiye

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar 

a) www.phyto.com.tr uzantılı internet sitesi üzerinden (“İnternet Sitesi”) iletişim, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürüten; Eclipse Ticari Bloklar Akasya Sk. No:5 D Blok Kat:2/13 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde mukim; Laboratoire Native İstanbul Kozmetik Ürünleri TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle Şirket olarak anılacaktır).

b) İnternet sitesini kullanan ve üye olan internet kullanıcısı (“Kullanıcı ya da Üye”) 

2. Sözleşmenin Konusu

 

İşbu Sözleşme’nin konusu Şirket’in sahip olduğu internet sitesinin kullanım, üyelik ve Üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

3.1. Üye, internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin, sağlayacağı her türlü içeriğin ilgili Mevzuat hükümlerine uygun olduğunu, Şirket’in bu bilgilerin gerçeğe ya da Mevzuata aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 

3.2. Üye, Şirket tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlarla paylaşamaz. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı ve şifre güvenliği bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm zararlar ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Şirket’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Şirket’in her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 

3.3. Üye internet sitesini kullanırken ilgili Mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan beyan, kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. 

3.4. Üye, internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 

3.5. İnternet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Şirket ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur ve Şirketin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

3.6. Şirket kendi sisteminde yer alan üye verilerinin güvenliğinden sorumludur. Ancak kendi kusuru olmaksızın bu verilere yetkisiz kişilerce erişimden ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarardan dolayı Şirket’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Şirket’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından işbu Sözleşmeyi derhal feshetme ve zarardan dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 

3.9. Şirket’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini askıya alma, silme, paylaşılan dosya, belge ve sair içerikleri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. 

3.10. İnternet sitesi üzerinde yer alan her türlü içerik, yazılım ve tasarım, Şirket’in mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 

3.11. Şirket tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya ilgili yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Üye bu bilgilerin hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik olarak Şirket tarafından toplanmasına ve bu amaca uygun olarak işlenmesine rıza göstermektedir. 

3.12. Şirket üyenin kişisel bilgilerini ilgili Mevzuat hükümlerince saklayacak ve koruyacaktır. Ancak yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya Şirket’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Şirket haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. 

3.13. İnternet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye internet sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 
 

3.14. Şirket, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar. 

3.15. Şirket üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, internet sitesinden yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.  

3.16. Taraflar, Şirket’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 193′e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 

3.17. Şirket iş bu üyelik sözleşmesi ve/veya üyelik esnasında Üyeden ayrı bir izin metni ile alınan “iletişim izni” uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine ticari ve bilgilendirme amaçlı e-mailler ve cep telefonlarına da yine ticari ve bilgilendirme amaçlı SMS’ler gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye dilediği zaman vermiş olduğu izni kendisine gönderilen ticari iletilerde yer alan çıkış imkanını kullanarak geri alabilecektir.

4. Sözleşmenin Feshi

 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından gerekli görülen sebeplerle üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman ve derhal feshedebilecektir.

5. İhtilafların Halli

 

İşbu Sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

 

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme internet sitesi üzerinden üye olunması anında, akdedilmiş ve üye tarafından dijital ortamda kabul edildiği anda ve tarihte karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Bülten #PHYTO

Özel tekliflerimizden, önizlemelerimizden, güzellik ipuçlarımızdan ve özel etkinliklerden ilk siz haberdar olun. Bültene abone olarak, e-posta adresimin bana Phyto haberlerini göndermek için kullanılabileceğini kabul ediyorum. Uygulamalarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kişisel verilerinizin toplanması ve kullanılmasıyla ilgili olarak lütfen gizlilik politikamıza başvurun.

E-posta adresiniz :

KULLANIM KILAVUZU
BİZİ TAKİP EDİN

Copyright © 2022 - Laboratoire Native

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.